Klasztor w Mogilnie

Na półwyspie jeziora Mogileńskiego wznosi się pobenedyktyński zespół klasztorny z kościołem św. Jana Apostoła, którego początki sięgają 1050 roku. Kościół należy do najwcześniejszych obiektów zespołu klasztornego. I choć dziś wykazuje cechy barokowe, niegdyś stanowił jedną z najokazalszych kamiennych budowli romańskich w Polsce. Na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany, zachował jednak formę bazyliki romańskiej z elementami gotyku, renesansu i baroku. Podczas renowacji odsłonięto romańskie mury i XIII-wieczną posadzkę, znajdującą się w prezbiterium. Na szczególną uwagę zasługuje „kościół dolny” - krypty w podziemiach kościoła. Przykryta sklepieniem krzyżowym wspartym na jednym filarze krypta zachodnia jest jedną z nielicznych tego typu w Europie, a kamienny ołtarz w krypcie wschodniej świadczy o nabożeństwach odprawianych tu przez 800 lat… Trzy klasztorne skrzydła wraz ze ścianą kościoła tworzą wirydarz, pośrodku którego znajduje się najstarsza studnia w Polsce.  Obecnie klasztor jest domem zakonnym Braci Mniejszych Kapucynów i miejscem dla przybyłych gości i pielgrzymów. Jego położenie nad wodami jeziora podkreśla aurę tajemniczości i tworzy dystans pomiędzy teraźniejszością i dawnymi dziejami, pomiędzy zawrotnym tempem życia, a duchowym wytchnieniem, którego można tu doświadczyć.